Podijeli članak

Ukoliko u televizijskom ili radio programu naiđete na sadržaj za koji smatrate da krši standarde medijske profesije – što može uključivati sve od objavljivanja netačnih informacija do diskriminatornog i huškačkog izvještavanja – takve sadržaje možete prijaviti Regulatornoj agenciji za komunikacije u BiH.
Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine (RAK) je nezavisno državno tijelo nadležno za regulaciju emitovanja programa televizijskih i radio stanica. RAK preporučuje da se prije ulaganja prigovora prvo obratite samoj stanici koja je emitovala sporni sadržaj, ali prigovor možete uložiti i ako to niste učinili.
Na šta se možete žaliti?

Regulatornoj agenciji za komunikacije u BiH možete poslati prigovor na sadržaje emitovane na radiju ili televiziji, kojima se krši Kodeks o audiovizuelnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija kojim su propisana pravila za sadržaj programa radio i TV stanicama; ili Kodeks o komercijalnim komunikacijama kojim su propisana pravila reklamiranja na radio i TV stanicama (kratak pregled glavnih odredbi ovih kodeksa dostupan je na ovom linku).

Kako uložiti prigovor?

Prigovor se treba uložiti u pisanoj formi, a može se dostaviti mailom ([email protected]), poštom, faksom, ili odnijeti neposredno u pisarnicu Agencije (kontakt podaci sva tri ureda RAK-a nalaze se na ovom linku). Prema Pravilniku o postupku rješavanja kršenja uslova dozvola i propisa RAK-a, prigovori se mogu saopštiti usmeno na zapisnik kod nadležnog sektora Agencije, a hitni prigovori se mogu uložiti i telefonom.

Prigovor treba da sadrži vaše kontakt podatke, pri čemu možete zahtijevati da ostanete anonimni, što važi i u slučaju usmenog ulaganja prigovora.

U prigovoru je potrebno navesti naziv radio ili TV stanice protiv koje se podnosi prigovor, naziv emisije, datum i vrijeme emitovanja programa na koji se odnosi prigovor, te objašnjenje šta u prijavljenom sadržaju smatrate spornim.

S obzirom da su TV stanice dužne čuvati snimak emitovanih sadržaja do 14 dana nakon emitovanja, prigovor treba dostaviti u tom roku, kako biste bili sigurni da će RAK imati uvid u sporni sadržaj.

U jednoj od ranijih verzija zvanične stranice Regulatorne agencije za komunikacije, postojalo je detaljno uputstvo o ulaganju prigovora za fizička i pravna lica. Iako ga na trenutnoj stranici nema, ostalo je sačuvano u web arhivi i dostupno je na ovom linku.

Šta se dešava kada uložite prigovor RAK-u?

Ukoliko prihvati uloženi prigovor, RAK može tražiti od radio ili TV stanice da se izjasni o istom; te može pokrenuti postupak protiv iste. Kao državna institucija, RAK ima zakonska ovlaštenja da sankcioniše RTV stanice za kršenje propisa koji regulišu emitovanje.

Između ostalog, RAK može:

  • izreći mjere upozorenja (usmene ili pismene) za lakše povrede Kodeksa;
  • novčano kazniti stanicu za teže kršenje kodeksa ili drugih propisa
  • oduzeti stanici dozvolu za emitovanje u slučaju najtežih kršenja zakona i propisa (u takve slučajeve spadaju „aktivnosti u komunikacijama kojim bi se mogla prouzrokovati veća materijalna šteta, izazvati opasnost po život i zdravlje ljudi, javnu bezbjednost, javni red i mir, javni moral i poremećaje u privredi“).

Novčane kazne koje izriče RAK za objavljivanje dezinformacija, korištenje govora mržnje, huškanje, ugrožavanje privatnosti, neadekvatan tretman maloljetnih lica i slične povrede kodeksa emitovanja, kreću se u rasponu od 1.000 do 75.000 KM – u zavisnosti od toga koji je član Kodeksa prekršen i koliko teškim RAK ocijeni prekršaj.
Izuzetak je emitovanje pornografskog sadržaja bez tehničke zaštite, za koji se može izreći kazna u visini do 150.000 KM.

Detaljan pregled povreda i kazni koje RAK dostupan je na ovom linku.

RAK je dužan obavijestiti podnosioca prigovora o svojoj odluci, bilo da je prigovor prihvaćen kao osnovan ili ne (osim u slučaju da isti nije dostavio kontakt podatke u svojoj prijavi).