Podijeli članak

Ocjenu “Prikriveno oglašavanje” na “Raskrinkavanju” dobija plaćeni oglas koji je predstavljen kao urednički sadržaj.
Šta je prikriveno oglašavanje?

Prikriveno oglašavanje predstavlja promotivni sadržaj koji se nalazi u uredničkom dijelu medija, umjesto na mjestu predviđenom za reklame, te je predstavljen je kao rad novinara/ke, a ne PR službe klijenta koji se oglašava. Pravila novinarske profesije, kao i medijski kodeksi, nalažu da svi promotivni tekstovi koji se nađu u uredničkom dijelu medija moraju biti jasno naznačeni kao takvi. To znači da se plaćena promocija proizvoda, događaja, političkih stranaka, ili bilo čega drugog, ne smije predstavljati kao neutralan informativni izvještaj, već se čitateljima/kama mora staviti do znanja da se pred njima zapravo nalazi – reklama.

U tekstu koji je objavljen na portalu “Freshpress”, u formi novinskog članka o “vakcini protiv raka” zapravo je ponuđena reklama poliklinike “Medical Irac” i apoteke “Medex-Pharm” – i to napisana u prvom licu.

Izvor: Prikrivena reklama za neprovjereni lijek

Zašto se u medijima javlja prikriveno oglašavanje?

Ukoliko se reklamna poruka pojavi u uredničkom dijelu medija, ona je predstavljena kao neutralna informacija i može potencijalno imati veći utjecaj na čitatelje/ke, jer djeluje kao objektivna procjena kvaliteta, korisnosti, ili značaja onoga što se reklamira. Pored toga, skrivene reklame mogu biti i posljedica netransparentnog ugovornog odnosa između medija i oglašivača, koji može pogodovati i jednoj i drugoj strani. Tako se umjesto pravno obavezujućeg dokumenta – koji sobom povlači i plaćanje poreza, finansijsku kontrolu i sl. – reklama plasira na osnovu usmenog dogovora, a zbog toga što je predstavljena kao autorski/urednički oblikovan sadržaj, nema ni vidnog traga da su dvije strane stupile u poslovni odnos.

Pogledajte sve članke koji su na “Raskrinkavanju” ocijenjeni kao prikriveno oglašavanje.