Podijeli članak

Za bilo koji sporni sadržaj u štampanim medijima ili na internet-portalima (koji imaju kontakt-podatke) možete se obratiti direktno mediju koji ga je objavio i uložiti primjedbu. Ukoliko ne dobijete zadovoljavajući odgovor, sadržaj za koji smatrate da krši standarde medijske profesije, što može uključivati sve – od objavljivanja netačnih informacija do diskriminatornog i huškačkog izvještavanja – možete prijaviti Vijeću za štampu u BiH.
Na šta se možete žaliti?

Vijeću za štampu (VZŠ) možete poslati prigovor na bilo koji sadržaj iz štampanih i online medija kojim se krši Kodeks za štampu i online medije u BiH (kratak pregled glavnih odredbi kodeksa dostupan je na ovom linku). U prigovoru možete tražiti objavu demantija, dopunu informacija, objavljivanje ispravke ili izvinjenje.

Vijeće za štampu ima i posebnu stranicu za prijavljivanje govora mržnje u medijskim tekstovima i komentarima online članaka, koja se nalazi na ovoj adresi.

Kako uložiti prigovor?

Prigovor možete poslati poštom na adresu Sekretarijata VZŠ (71000 Sarajevo, Trampina 8), mailom na adresu [email protected] ili faksom na telefon +387 33 272 271. Prigovor treba da sadrži vaše kontakt-podatke, kako biste mogli dobiti povratnu informaciju nakon što ga uložite.

U prigovoru treba objasniti šta smatrate spornim u tekstu koji prijavljujete, navesti naslov teksta i podatke o tome gdje i kada je objavljen (po mogućnosti dostaviti i kopiju teksta).

Rokovi za slanje prigovora su:

  • za dnevne novine u roku od mjesec od trenutka objavljivanja spornog sadržaja;
  • za periodične magazine u roku od dva mjeseca od trenutka objavljivanja spornog sadržaja;
  • za online medije dok god je sporni sadržaj dostupan na portalu

Detaljnije instrukcije za ulaganje prigovora možete pročitati na stranici Vijeća za štampu u rubrici “Kako uložiti prigovor?” ili u brošuri “Pravo na žalbu”.

Šta se dešava kada uložite prigovor Vijeću za štampu?

Kada zaprimi žalbu, VZŠ prvo pokušava da posreduje između prijavljenog medija i osobe koja je prijavila sporni sadržaj, tako što od urednika/ce traži komentar i objašnjenje istog (ukoliko je potrebno, redakciji se šalje i kopija prijave).

Ukoliko redakcija ne pristane da objavi demanti, ispravku ili izvinjenje, prigovor razmatra Žalbena komisija Vijeća za štampu, koja može prihvatiti ili odbaciti žalbu. U odluci Žalbene komisije utvrđuje se da li je u spornom tekstu došlo do kršenja Kodeksa i na osnovu toga se donosi mišljenje koje se dostavlja redakciji i osobi koja je podnijela prigovor. VZŠ objavljuje sve odluke o žalbama na svojoj stranici, a evidencija istih dostupna je na ovom linku.

Vijeće za štampu je samoregulatorno tijelo za štampane i online medije, odnosno profesionalno udruženje u čijem radu učestvuju predstavnici/e većine štampanih i najvećih online medija u BiH. Kao takvo, nema ovlaštenja da izriče zakonske sankcije za kršenje kodeksa. To znači da štampani i online mediji mogu i ne moraju postupiti po njegovoj preporuci.

Različiti mediji različito reaguju na prigovore i odluke Vijeća za štampu, uključujući i slučajeve kada su portali, umjesto ispravke spornog teksta, reagovali objavljivanjem još gorih. Takav je slučaj bio sa portalom Frontal (frontal.rs) čiji je tekst “Jer nas se novac tiče” (31. 5. 2013) prijavljen zbog huškanja i govora mržnje prema aktivistima/cama koji su te godine u Prijedoru obilježili 31. maj, Dan bijelih traka.

VZŠ je u svojoj Odluci prihvatilo žalbu i zaključilo da je Frontal prekršio Kodeks za štampu i online medije u ovom tekstu, te da je odgovoran što je dopustio isti takav sadržaj i u komentarima. Nakon objavljivanja odluke VZŠ-a, Frontal je reagovao objavom teksta “Vijeće za sarmu od antisrbizma” (5. 7. 2013), u kojem su ponovljene huškačke poruke, koje su ovog puta usmjerene i na samo Vijeće za štampu.