Podijeli članak

Ne postoji jedna općeprihvaćena definicija medijske pismenosti. “Školske” definicije medijske pismenosti su brojne, a osnovna definicija medijske pismenosti podrazumijeva “sposobnost građana/ki da pristupe, analiziraju i proizvode informacije sa konkretnim učincima”. Medijska pismenost promiče vještine kritičkog razmišljanja koje omogućuju ljudima da nezavisno biraju:

1. koje će medijske sadržaje pratiti, 

2. kako da interpretiraju informacije koje primaju putem kanala masovnog komuniciranja

Cijeli niz faktora određuje uticaj medijskog sadržaja, uključujući i razumijevanje elemenata uključenih u proces medijskog komuniciranja:

1. komunikator, odnosno onaj ko proizvodi medijski sadržaj;

2. funkcija ili svrha s kojom nastaje medijski sadržaj;

3. vrsta medija i pojedinačne karakteristike različitih vrsta medija;

4. ciljna publika

Mediji su izmijenili način na koji razmišljamo o svijetu, jedni drugima i samima sebi. Medijski sadržaji prenose kumulativne poruke koje oblikuju, odražavaju i učvršćuju stavove, vrijednosti, ponašanje, preokupacije i mitove koji određuju jednu kulturu. (Izvor: Media literacy: keys to interpreting media messages, Art Silverblatt, Andrew Smith, Don Miller, Julie Smith, and Nikole Brown, ABC-CLIO, Santa Barbara, California, 2014)

Najznačajnija dimenzija medijske pismenosti je sposobnost kritičkog razmišljanja pri interpretaciji medijskih sadržaja, od informativnih do umjetničkih i zabavnih. Sposobnost “čitanja” medijskih poruka i njihovog značenja – koje nije uvijek samorazumljivo i na prvi pogled očigledno – od ključnog je značaja za razumijevanje svijeta oko sebe, o kojem u savremenom dobu najviše saznajemo upravo iz medija.

Medijska pismenost u vrijeme sve jačeg uticaja digitalnih medija podrazumijeva i određeni nivo informatičke pismenosti za sve one koji konzumiraju medijske sadržaje putem interneta. Kao i sa svakim novim kanalom masovne komunikacije, online mediji imaju svoje načine oblikovanja poruka i informacija koji zahtijevaju razvoj novih znanja koja čine medijsku pismenost.

S obzirom na to da se temelji na iskustvu medijskog fact-checkinga, stranica “Medijska pismenost” se prvenstveno fokusira na informativne medijske sadržaje (izvještavanje), te ne pretenduje da se bavi drugim aspektima medijske pismenosti. Kako je naglašeno i u drugim tekstovima na ovoj stranici, medijska pismenost obuhvata mnogo više od razumijevanja informativnog aspekta rada medija. Ona uključuje i razvijanje sposobnosti da se aktivno i kritički promišlja o svim drugim medijskim sadržajima, uključujući i umjetničke i zabavne, koji se kreiraju i prenose kroz niz različitih medijskih kanala. Sposobnost “čitanja” svih tih medijskih poruka također je značajna za istinsko razumijevanje svijeta oko sebe i predstavlja neophodno znanje u današnjem vremenu.