Podijeli članak

Kako sadržaj, tako i forma vijesti ima svoju ulogu u prenošenju informacija.

Razlikovanje novinskih žanrova nije samo pitanje “zanatskog” pristupa i nije važno samo za osobe koje proizvode medijske sadržaje, već i za one koji ih konzumiraju. Iako granice novinskih žanrova nisu “uklesane u kamen”, čitateljima/kama bi u svakom trenutku trebalo biti jasno da li je tvrdnja koju čitaju nečije lično mišljenje, citirana ili parafrazirana izjava, ili informacija koju dati medij predstavlja kao činjenicu. “Igranje” sa žanrovima može biti izraz kreativnosti, no može se koristiti i za svjesno plasiranje dezinformacija.

Prepoznavanje žanrovske “orijentacije” teksta ili priloga, kao i osnovnih elemenata koje treba da sadrži korektno prenesena vijest, stoga je značajno i za ispravno “čitanje” poruka koje se na taj način šalju.

Konačno, kredibilitet medijskih izvještaja osigurava se – ili bi se trebao osigurati – i nizom pravila i pofesionalnih standarda kojih bi se u svom radu trebali pridržavati svi mediji.