Podijeli članak

Vijest treba da ima naslov i podnaslov, ilustracije i fotografije trebaju biti potpisane, a autorstvo izjava i dokumenata jasno navedeno.

Svaki tekst, pored naslova, treba da ima podnaslov i/ili lead (eng. – voditi, glava, početak) i tijelo teksta. U podnaslovu i/ili leadu se daje suština vijesti, odnosno članka. Ostale, detaljnije informacije, čine tijelo teksta. Suština naslova, uvoda i teksta članka u korektno napisanom izvještaju ne smiju se razlikovati – ako naslov najavljuje određenu informaciju, ona mora biti prisutna i jasno predstavljena i u tekstu članka.

Sam tekst, kao i njegove ilustracije, treba da budu potpisane i njihovo autorstvo jasno adresirano. Ukoliko je tekst prenesen iz drugog medija, tada se on navodi kao izvor; u slučaju prenošenja uz modifikacije, navode se i originalni izvor i autor/ka dodatnih sadržaja.

Ukoliko je tekst po nečemu drugačiji od standardnih članaka koji se objavljuju na nekoj stranici, to treba biti jasno naznačeno. Recimo, u slučaju satiričnih tekstova, koji se objavljuju na stranicama koje nisu isključivo satiričnog karaktera, takav tekst bi trebao sadržati jasnu naznaku da se radi o satiri, a ne o stvarnoj vijesti.

Izjave koje se prenose u članku moraju biti jasno naznačene kao takve – ako se radi o citatu (izjava koja je zabilježena tačno onako kako je izgovorena ili prenesena iz pisanog saopštenja, bez intervencije) on mora biti napisan pod navodnicima, uz jasnu informaciju o tome ko se citira. Ako se izjava parafrazira (prepričava), stavove i tvrdnje iz izjave treba jasno odvojiti od zaključaka ili opažanja autora/ke teksta.

Kao i u slučaju razlikovanja medijskih žanrova, prepoznavanje osnovnih elemenata medijskog izvještaja i njihovog ispravnog korištenja korisno je za raspoznavanje profesionalno i korektno napisanih vijesti.